Educational Technologies Laboratory

Research Output

  • 25 Article
  • 8 Chapter (peer-reviewed)
Filter
Article
Article

Bendraamžių mediacija Lietuvos mokykloje (atvejo analizė)

Translated title of the contribution: Mediation at school in Lithuania (case study)Čiuladienė, G., 2018, In : Pedagogika. 129, 1, p. 220-233

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Būsimųjų pedagogų reflektavimo patirtys kaip profesinio tobulėjimo priemonė

Translated title of the contribution: The reflection experience of future teachers as professional improvement toolŽibėnienė, G. & Barkauskaite, M., 2018, In : Pedagogika. 130, 2, p. 64-75

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
Open Access

Collaboration while solving problems of teenagers’ motivation

Prakapas, R. & Vosyliene, E., 2005, In : Socialinis ugdymas = Social education. 11, p. 90-95

Research output: Contribution to journalArticle

Energy efficiency in the long run in the selected European countries

Tvaronavičiene, M., Prakapiene, D., Garškaitė-Milvydienė, K., Prakapas, R. & Nawrot, L., 2018, In : Economics and Sociology. 11, 1, p. 245-254

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
30 Citations (Scopus)
Open Access

Legal education in comprehensive school: School learners’ attitude

Prakapas, R. & Motiejunaite, I., 2009, In : Socialinis ugdymas = Social education. 2, 9 (20), p. 95-102

Research output: Contribution to journalArticle

Mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys: tėvų požiūris

Translated title of the contribution: Reasons of weakeningh pupils’ learning motivation: attitude of parentsJegelevičienė, V., Merfeldaitė, O. & Railienė, A., 2016, In : Pedagogika. 124, 4, p. 117-128

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)
Open Access

Re-socialization of convicts: Social communication and the realization of educational expectations

Prakapas, R. & Katinaite, R., 2008, In : Socialinis ugdymas = Social education. 5 (16), p. 155-167

Research output: Contribution to journalArticle

Socialinių darbuotojų patirtys rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Translated title of the contribution: The experiences of social workers while preparing children for independent living in the community foster care homesGudžinskienė, V., Raudeliūnaitė, R. & Uscila, R., 2017, In : Pedagogika. 125, 1, p. 158-174 17 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
1 Citation (Scopus)

Studijų rezultatų sąsajų su studijų metodais, taikant žodines mokymo priemones, teorinis pagrindimas

Translated title of the contribution: Links between study outcomes and learning tools: theoretical backgroundŽibėnienė, G., 2016, In : Pedagogika. 124, 4, p. 193-205

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access

The marital status and the happiness

Navaitis, G., Labutis, G. & Kairienė, B., 2016, In : Society, integration, education. 1, p. 458-468

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access

Vaiko teisių įgyvendinimo galimybės vaikų dienos centruose

Gudžinskienė, V., Raudeliūnaitė, R. & Uscila, R., 2016, In : Pedagogika. 121, 1, p. 209-224

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access

Vaikų elgsenos stebėsenos kaip socialinio pedagogo darbo priemonės taikymo galimybės

Translated title of the contribution: Possibilities of the application of child behaviour observation as a tool of social pedagogue workIndrašienė, V. & Prakapas, R., 2016, In : Pedagogika. 124, 4, p. 105-116

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
1 Citation (Scopus)