Institute of Educational Sciences and Social Work

Research Output 2005 2018

  • 49 Article
  • 8 Chapter (peer-reviewed)
Filter
Article
2018

Bendraamžių mediacija Lietuvos mokykloje (atvejo analizė)

Čiuladienė, G., 2018, In : Pedagogika. 129, 1, p. 220-233

Research output: Contribution to journalArticle

Lithuania
mediation
pupil
school
conflict management

Būsimųjų pedagogų reflektavimo patirtys kaip profesinio tobulėjimo priemonė

Žibėnienė, G. & Barkauskaite, M., 2018, In : Pedagogika. 130, 2, p. 64-75

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
teacher
experience
constructivism
student
document analysis
10 Citations (Scopus)

Energy efficiency in the long run in the selected European countries

Tvaronavičiene, M., Prakapiene, D., Garškaitė-Milvydienė, K., Prakapas, R. & Nawrot, L., 2018, In : Economics and Sociology. 11, 1, p. 245-254

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
energy
efficiency
Lithuania
Poland
Energy efficiency
2017
2 Citations (Scopus)

Influence of school factors on students’ sense of school belonging

Dukynaitė, R. & Dudaitė, J., 2017, In : New Educational Review. 47, 1, p. 39-52 14 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
school
student
vocational school
PISA study
Lithuania

Mokinių priklausymo mokyklai jausmas: namų įtaka

Dukynaitė, R. & Dudaitė, J., 2017, In : Pedagogika. 125, 1, p. 143-157 15 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
school
student
teacher
acceptance
parents
Open Access
home care
social worker
community
experience
restructuring
2016
Open Access
general education school
career expectation
school career
career education
pupil
Open Access
Lithuania
profession
supervision
stereotype
human being

Kritinio ir kūrybinio mąstymo sąsaja

Penkauskiene, D., 2016, In : STEPP . 13, p. 90-104

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
technical literature
social welfare
life cycle
experience
classroom
1 Citation (Scopus)

Laimės ekonomikos nuostatų sklaida Lietuvos visuomenėje

Navaitis, G. & Gaidys, V., 2016, In : Filosofija Sociologija. 27, 2, p. 125-131

Research output: Contribution to journalArticle

happiness
economy
Lithuania
Latvia
Society
1 Citation (Scopus)

Mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys: tėvų požiūris

Jegelevičienė, V., Merfeldaitė, O. & Railienė, A., 2016, In : Pedagogika. 124, 4, p. 117-128

Research output: Contribution to journalArticle

learning motivation
pupil
parents
learning
school attendance
Open Access
pedagogics
assistance
capacity to act
professional experience
qualitative research
study program
evaluation
learning
planning
student
Open Access
home care
restructuring
child care
redistribution
social worker

The marital status and the happiness

Navaitis, G., Labutis, G. & Kairienė, B., 2016, In : Society, integration, education. 1, p. 458-468

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
happiness
marital status
demographic transition
cohabitation
social institution

Vaiko teisių įgyvendinimo galimybės vaikų dienos centruose

Gudžinskienė, V., Raudeliūnaitė, R. & Uscila, R., 2016, In : Pedagogika. 121, 1, p. 209-224

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
day care
age limit
empirical method
frequency distribution
questionnaire
1 Citation (Scopus)

Vaikų elgsenos stebėsenos kaip socialinio pedagogo darbo priemonės taikymo galimybės

Indrašienė, V. & Prakapas, R., 2016, In : Pedagogika. 124, 4, p. 105-116

Research output: Contribution to journalArticle

Open Access
behavior observation
pedagogue
participation
education
2015

Fizinių bausmių vaikystėje sąsajos su laimingumu suaugus

Navaitis, G., Kairienė, B. & Gaidys, V., 2015, In : Pedagogika. 120, 4, p. 116-129 14 p.

Research output: Contribution to journalArticle

happiness
adulthood
penalty
childhood
Lithuania

The need of professional social support of the families undergoing divorce

Kausyliene, A., Cikataviciene, Z. & Leliugiene, I., 2015, In : Social welfare: interdisciplinary approach. 5, 1, p. 32-45

Research output: Contribution to journalArticle

divorce
social support
qualitative research
parents
day care

Институт социальных педагогов в Литве

Leliugiene, I., 2015, In : Педагогика. 3, p. 120-125

Research output: Contribution to journalArticle

2014
social worker
social work
youth group
professional experience
international cooperation

Civic self-determination: The approach to defence funding

Navaitis, G., Labutis, G. & Povilaitiene, N., 2014, In : Social welfare: interdisciplinary approach. 4, 2, p. 18-26

Research output: Contribution to journalArticle

self-determination
happiness
funding
opinion research
public expenditures

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole w optyce edukacyjnej

Przybysz-Zaremba, M. & Katkoniene, A., 2014, In : Społeczeństwo i Rodzina . 38, p. 48-62

Research output: Contribution to journalArticle

school
school program
document analysis
aggressive behavior
educational program

Self-directed learning in a perspective of transformative learning theory

Kolbergyte, A., Indrasiene, V. & Bardauskiene, R., 2014, In : Journal of educational review. 7, 4, p. 649-658

Research output: Contribution to journalArticle

learning theory
learning
personality
consciousness
self-realization
penalty
simulation
childhood
Lithuania
ban

Social and demographic conditions of displays of aggression and violence in family

Przybysz-Zaremba, M. & Katkoniene, A., 2014, In : Socialinis ugdymas: mokslo darbai. 3, 39, p. 175-188

Research output: Contribution to journalArticle

aggression
alcohol
violence
place of residence
demographic factors
self awareness
social work
art
experience
student
mobile social services
social work
student
ability
social worker
third countries
counseling
Lithuania
resident
community
2013
schoolchild
social position
discrimination
teacher
school

Education in a family as factor of children's aggressive behavior

Jegeleviciene, V., Przybysz-Zaremba, M. & Katkoniene, A., 2013, In : Journal of educational review. 6, 3, p. 337-342

Research output: Contribution to journalArticle

aggressive behavior
aggression
parents
education
language behavior
child care
health service
mental health
interconnection
health care
Lithuania
vocational counseling
teacher
social function
conflict management
Lithuania
social support
social work
immigrant
social worker
2012

Development of social security in Lithuania: achievements and drawbacks

Bernotas, D. & Guogis, A., 2012, In : Forum Bosnae. 55, p. 150-165

Research output: Contribution to journalArticle

Options of social services for people suffering from alcoholism and their families

Jegeleviciene, V., Przybysz-Zaremba, M. & Katkoniene, A., 2012, In : Journal of educational review. 5, 4, p. 515-521

Research output: Contribution to journalArticle

The question of civil participation in family policy decision-making

Raminta, J. & Katkoniene, A., 2012, In : Socialinis darbas: mokslo darbai. 2, 11, p. 327-340

Research output: Contribution to journalArticle

family policy
decision making
participation
expert
legislation
2010
learning
informal learning
learning process
value-orientation
research focus
children's rights
organization
Group
community
assistance
Patient Rights
Mental Health
Delivery of Health Care
Professional Role
Health Services Research
2009

Legal education in comprehensive school: School learners’ attitude

Prakapas, R. & Motiejunaite, I., 2009, In : Socialinis ugdymas = Social education. 2, 9 (20), p. 95-102

Research output: Contribution to journalArticle

comprehensive school
school
education
research results
statistical analysis
Lithuania
lifelong learning
research method
learning process
participation
Socialisation
parents
school
technical literature
teacher
2008

Lithuanian social policy model: why does it not resemble the Swedish one?

Guogis, A. & Bernotas, D., 2008, In : Facta universitatis. 7, 1, p. 13-23

Research output: Contribution to journalArticle

Lithuania
social security
welfare state
socialism
market economy

Parapijos vaidmuo vietos bendruomenėje

Navaitis, G., Nefas, S. & Ralys, K., 2008, In : Pedagogika. 90, p. 65-71 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

church
parish
community
Lithuania
age group

Re-socialization of convicts: Social communication and the realization of educational expectations

Prakapas, R. & Katinaite, R., 2008, In : Socialinis ugdymas = Social education. 5 (16), p. 155-167

Research output: Contribution to journalArticle

resocialization
communication
parents
release from prison
secondary education
2005

Collaboration while solving problems of teenagers’ motivation

Prakapas, R. & Vosyliene, E., 2005, In : Socialinis ugdymas = Social education. 11, p. 90-95

Research output: Contribution to journalArticle